پایداری: چالش صنعت 4.0

پایداری: چالش صنعت 4.0

پایداری: چالش صنعت 4.0

abb knx

پایداری: چالش صنعت 4.0 هر روز شرکت های بیشتری به انقلاب صنعتی چهارم یا صنعت 4.0 می پیوندند.

این دوره جدید در صنعت جای خود را به کارخانه های هوشمند داده است که دست در دست هوش مصنوعی در جستجوی حداکثر کارایی و سودآوری هستند.

از زمان ظهور انقلاب صنعتی چهارم، تولید یکی از محرک های اصلی جامعه قرن بیست و یکم بوده است.

با این حال، این تأثیر زیادی بر محیط زیست دارد. در واقع این میزان تولید یکی از عوامل اصلی آلودگی محیط زیست جهان است.

بنابراین، پایداری یکی از بزرگ‌ترین چالش‌هایی است که جامعه، همراه با شرکت‌های بزرگ، باید با آن مواجه شوند.

تغییر اقلیم و آلودگی از جنبه هایی است که در سال های اخیر حساسیت جامعه را بیدار کرده و نیازمند راه حلی فوری و موثر است.

صنعت 4.0 و توسعه پایدار

abb knx

ما پایداری را به عنوان تلاش برای به حداقل رساندن اثرات منفی بر روابط زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی درک می کنیم.

برای این منظور، تمرکز بر تغییر اقلیم، آلودگی و مراقبت از محیط زیست، استفاده مسئولانه از منابع طبیعی است.

اگر از این فرض شروع کنیم که Industry 4.0 دستگاهی است که ماشین های هوشمند را در یک فرآیند تولید پیچیده و به هم پیوسته ترکیب می کند،

می توانیم پیوند بین Industry 4.0 و توسعه پایدار را پیدا کنیم.

به همین دلیل است که Industry 4.0 وظیفه دارد تأثیر مثبتی بر محیط زیست، حفظ انرژی، منابع و کاهش انتشار کربن داشته باشد.

در ادامه به این خواهیم پرداخت که چگونه می توان یک کسب و کار صنعتی را بدون از دست دادن مراقبت های محیطی توسعه داد.

ساخت و ساز هوشمند و پایدار

abb knx

برنامه های Industry 4.0 نه تنها بر سیستم تولید تأثیر می گذارد، بلکه همه جنبه های یک شرکت از جمله زیرساخت های آن را در بر می گیرد.

معماری همچنین در حال تغییر و اختراع خود برای بهبود زندگی روزمره مردم و کارمندان است.

استفاده از هوش مصنوعی در این نوع زیرساخت ها منجر به تولد ساختمان های خودکفا و پایدار و کارخانه های بزرگی می شود.

توانایی بهینه سازی بخش بزرگی از دارایی های خود را دارند.

به عنوان مثال، هنگام ساخت یک کارخانه هوشمند، می توان یک سیستم گرمایش و سرمایش هوشمند نصب کرد.

می تواند در زمان واقعی تنظیم شود. همچنین می توان انواع سنسورها را برای نظارت و تنظیم دمای هر اتاق نصب کرد که هزینه انرژی را کاهش داده و پایدارتر می شود.

با یک پلت فرم عملیات یکپارچه، این نوع پارامترها را می توان در یک نگاه کنترل کرد.

انتشار گازها را کاهش داد و به اهداف پایداری دست یافت. به عنوان مثال،

با استفاده از این فناوری، داده‌های سیستم‌های خارجی مانند پایگاه‌های داده،

SCADA یا ERP را می‌توان یکپارچه کرد تا مدیریت جهانی تولید، مصرف انرژی، انتشار CO2 و غیره را امکان‌پذیر کند.

هر روز شرکت های بیشتری به انقلاب صنعتی چهارم یا صنعت 4.0 می پیوندند.

این دوره جدید در صنعت جای خود را به کارخانه های هوشمند داده است که دست در دست هوش مصنوعی در جستجوی حداکثر کارایی و سودآوری هستند.

از زمان ظهور انقلاب صنعتی چهارم، تولید یکی از محرک های اصلی جامعه قرن بیست و یکم بوده است.

با این حال، این تأثیر زیادی بر محیط زیست دارد. در واقع این میزان تولید یکی از عوامل اصلی آلودگی محیط زیست جهان است.

بنابراین، پایداری یکی از بزرگ‌ترین چالش‌هایی است که جامعه، همراه با شرکت‌های بزرگ، باید با آن مواجه شوند.

تغییر اقلیم و آلودگی از جنبه هایی است که در سال های اخیر حساسیت جامعه را بیدار کرده و نیازمند راه حلی فوری و موثر است.

صنعت 4.0 و توسعه پایدار

abb knx

ما پایداری را به عنوان تلاش برای به حداقل رساندن اثرات منفی بر روابط زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی درک می کنیم.

برای این منظور، تمرکز بر تغییر اقلیم، آلودگی و مراقبت از محیط زیست، استفاده مسئولانه از منابع طبیعی است.

اگر از این فرض شروع کنیم که Industry 4.0 دستگاهی است که ماشین های هوشمند را در یک فرآیند تولید پیچیده و به هم پیوسته ترکیب می کند،

می توانیم پیوند بین Industry 4.0 و توسعه پایدار را پیدا کنیم.

به همین دلیل است که Industry 4.0 وظیفه دارد تأثیر مثبتی بر محیط زیست، حفظ انرژی، منابع و کاهش انتشار کربن داشته باشد.

در ادامه به این خواهیم پرداخت که چگونه می توان یک کسب و کار صنعتی را بدون از دست دادن مراقبت های محیطی توسعه داد.

ساخت و ساز هوشمند و پایدار

abb knx

برنامه های Industry 4.0 نه تنها بر سیستم تولید تأثیر می گذارد، بلکه همه جنبه های یک شرکت از جمله زیرساخت های آن را در بر می گیرد.

معماری همچنین در حال تغییر و اختراع خود اتوماسیون ساختمان knx برای بهبود زندگی روزمره مردم و کارمندان است.

استفاده از هوش مصنوعی در این نوع زیرساخت ها منجر به تولد ساختمان های خودکفا،

پایدار و کارخانه های بزرگی می شود که توانایی بهینه سازی بخش بزرگی از دارایی های خود را دارند.

به عنوان مثال، هنگام ساخت یک کارخانه هوشمند، می توان یک سیستم گرمایش و سرمایش هوشمند نصب کرد.

با یک پلت فرم عملیات یکپارچه، این نوع پارامترها را می توان در یک نگاه کنترل کرد و انتشار گازها را کاهش داد و به اهداف پایداری دست یافت.

به عنوان مثال، با استفاده از این فناوری، داده‌های سیستم‌های خارجی مانند پایگاه‌های داده،

SCADA یا ERP را می‌توان یکپارچه کرد تا مدیریت جهانی تولید، مصرف انرژی، انتشار CO2 و غیره را امکان‌پذیر کند.

IdLnVW
ارسال دیدگاه