ویژگی خانه هوشمند چیست ؟

ویژگی خانه هوشمند چیست؟

ویژگی خانه هوشمند چیست؟ وقتی سخن از ویژگی خانه هوشمند و امکانات هوشمند سازی است، مجموعه‌ای از سنسورها به عنوان اولین ویژگی خانه هوشمند که به ذهن می‌رسد.

به عنوان مثال دما،رطوبت،روشنایی،مجاورت.هر سنسور برای اندازه گیری یک یا چند آیتم اختصاص داده میشود.

دما و رطوبت ممکن است با یک سنسور اندازه گیری شود؛ همچنین سنسورهای دیگر برای اندازه گیری میزان نور برای یک محیط یا پایش سایر پارامترها در نظر گرفته شوند.

تمام سنسورها اجازه ی ذخیره ی اطلاعات یا مجسم سازی درست برای آنکه کاربر بتواند در هرزمان و هر مکان مشاهده کند را دارد.

انجام این پروسه نیازمند یک پردازنده سیگنال مجموعه ای از دیاگرامهای ارتباطی و پشتیبانی ابری زیرساخته است.

مدیریت لوازم خانگی

خدمات ابری نیز بگونه‌ای یک ویژگی خانه هوشمند به حساب می‌آیند و برای مدیریت لوازم خانگی که با پشتیبانی زیر ساختهای ابری هستند ایجاد میشود.

مدیریت سرویس به کاربر این اجازه را میدهد تا خروجی محرکهای هوشمند مرتبط با لوازم خانگی  را کنترل کنند؛ مثل یک لامپ یا یک دستگاه تهویه.

محرکهای هوشمند دستگاه هایی هستند مانند سوپاپ ها یا سوییچ­ها که عملکردهایی مانند روشن یا خاموش کردن دستگاه ­ها یا تنظیم یک سیستم عملیاتی را بر عهده دارند.

محرکها عملکردهای متفاوتی را ارائه میدهند مثل قطع و وصل کردن شیرفلکه‌ها، قرار دادن در موقعیت های باز و بسته، تغییر در شرایط سیستم کنترل و تعدیل جریان و سیستمهای خاموشی اورژانسی.

برای فعال کردن یک محرک، یک دستور نوشتاری دیجیتالی به محرک وارد میشود.

کنترل دسترسی های خانه

فناوری‌های دسترسی به منزل هوشمند معمولا برای درهای عمومی استفاده میشود، یک سیستم رایج از اطلاعات پایه با ویژگی های شناسایی افراد مجاز استفاده میکند. وقتی یک نفر به سیستم کنترل دسترسی نزدیک میشود،ویژگی های شناسایی فرد سریعا جمع میشود و با بانک اطلاعاتی مقایسه میگردد.

اگر با مرجع اطلاعات تطابق داشت، دسترسی مجاز میگردد؛ درغیراین صورت دسترسی غیر مجاز است. برای یک مجموعه ی بزرگ، ممکن است از خدمات ابری برای جمع آوری افراد،اطلاعات و پروسه ی انجام هریک استفاده کنیم.

همچنین برخی ازکارتهای شناسایی مغناطیسی استفاده میکنند، برخی دیگر از سیستم تشخیص چهره یا اثر انگشت استفاده میکنند و برخی از هم تکنولوژی RFID.

knxadminstore
ارسال دیدگاه