کنترل نور می تواند در برخی مواقع یکی از کانونهای اصلی مشتری یا بصری ترین جنبه یک پروژه باشد. خدمات طراحی نورپردازی ما یک رویکرد جامع در طراحی ، تأمین و کنترل روشنایی فراهم می کند که به همه جنبه ها می تواند یکپارچه با سبک و الزامات مورد نیاز سیستم مطابقت داشته باشد.

آنچه می توانیم ارائه دهیم

سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.

ورود به سایت